Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Vil du være ingeniør men mangler en adgangsgivende eksamen for at søge optagelse på ingeniørstudiet, kan du tage ”Adgangskursus til ingeniørstudiet”.  

Adgangskrav:

For at blive optaget på adgangskursus skal du have bestået følgende:

  • Folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk eller tilsvarende niveau. Hvis du ikke har gået i en dansk folkeskole er kravet dansk fra FVU trin 4 eller Dansk prøve 3 eller tilsvarende.
  • Folkeskolens 10. klasses prøve i regning/matematik og fysik/kemi eller naturfag, eller tilsvarende niveau
  • Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. 

Er du i tvivl om du opfylder kravene, kan du kontakte en studievejleder.

Studieforløb:
Kurset tager 1 år, men hvis det er længe siden du har gået i skole, eller dine resultater fra folkeskolen i især matematik og dansk er ringe, har du også mulighed for at tilmelde dig kurset over 1½ år.

Det 1-årige forløb:
Kurset indeholder fagene matematik, fysik, kemi, dansk og engelsk, hvor nogle fag afsluttes efter 1. semester og andre efter 2. semester. Da du på 1 år skal kvalificere dig til ingeniørstudiet, skal du være forberedt på at yde en høj arbejdsindsats både i undervisningen og ved hjemmearbejde. Der er desuden mødepligt til al undervisning dog med forbehold for sygdom mm. 

Det 1½-årige forløb:
Her vil du det første ½ år blive undervist i fagene matematik, fysik og dansk. Undervisningen er tilrettelagt, så der er mere tid til den grundlæggende viden indenfor disse fag, og du får mulighed for at få opbygget en fornuftig studieadfærd. Herefter vil du fortsætte på det 1-årige forløb, se ovenfor.

Studielokalitet:
Det 1 årige forløb afholdes på DTU Campus Ballerup eller Næstved, og det 1½-årige forløb afholdes på Campus Ballerup. 

Tilmelding:
Kurset udbydes to gange årligt med start midt i januar og august. Du kan tilmelde dig via et af disse links: Ballerup / Næstved. Husk, hvis du søger Campus Ballerup, at angive om du ønsker det 1-årige eller 1½-årige.

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte en af vores studievejledere.

Du kan se kontaktpersoner og åbningstider via dette link.

NB! Den 1. januar 2013 fusionerede DTU med Ingeniørhøjskolen i København, og fremadrettet vil hovedaktiviteten ved diplomingeniøruddannelserne være placeret i Ballerup.