Fjernundervisning

Er du på langfart, eller bor du langt væk fra DTU, kan du vælge supplering ved fjernundervisning. Det kræver blot, at du har en computer med internetadgang.

Du kan supplere i faget Matematik B-A

Kurset har en varighed på ½ år, og udbydes 2 gange om året med start i januar og august. Hvert kursus afsluttes med eksamen i hhv. maj/juni og december/januar. Eksamen afvikles på DTU i Kgs. Lyngby

På dette kursus gennemgår læreren pensum, mens du følger med via din computerskærm og stiller spørgsmål til læreren (og de øvrige på holdet) enten via headset eller via en chat, som har sit eget område på skærmen. Computerskærmen fungerer som en tavle, som læreren enten skriver på eller benytter som projektor til at fremvise figurer/billeder eller dokumenter. Læreren stiller opgaver i løbet af timerne, som holdet regner og besvarer på skærmen.

Der er afsat 64 lektioner á 45 minutter til dette kursus. De fleste af disse ligger som aftenundervisning 1-2 gange om ugen i ca. 16 uger. Et mindre antal lektioner er afsat  til eksamenstræning på DTU i slutningen af forløbet.

Da der dels ikke er mødepligt og dels ikke er så mange timer som til et traditionelt forløb, stiller kurset store krav til selvdisciplin for at opnå et godt udbytte. En rimelig forståelse af stoffet fra B-niveau er også vigtigt, selv om du ikke behøver at have stoffet helt present, da vi repeterer de vigtigste temaer herfra.

Du skal (helst) aflevere et antal opgavesæt, som rettes og kommenteres af læreren. Disse afleveres enten elektronisk eller via traditionel post.

Tilmelding