Uddannelse

Uddannelsesforløb


Ønsker du optagelse på ingeniørstudiet men mangler den adgangsgivende eksamen, kan du opnå denne via DTU Adgangskursus.

DTU Adgangskursus tilbyder desuden suppleringskurser, hvor du kan supplere din gymnasiale uddannelse med de fag eller niveauer, du mangler for at kunne søge optagelse på ingeniøruddannelsen. Suppleringskurserne tages som ½-årige eller korterevarende kurser kaldet turbokurser. Søger du anden videregående uddannelse end DTU, skal du vælge gymnasial supplering hos GSK suppleringskurser.

Ønsker du optagelse på maskinmesteruddannelsen, men mangler den adgangsgivende eksamen, kan du ligeledes opnå denne via DTU Adgangskursus.