Oversigt

Supplering - kursusoversigt

Nedenfor kan du se de kurser, vi udbyder som suppleringskurser og undervisningstiden pr. dag for de forskellige fag. Kurserne udbydes i foråret, i efteråret og om sommeren.
De er tilrettelagt, så det er muligt at supplere tre fag i foråret eller efteråret og 1-2 fag om sommeren afhængigt af, hvilke fag, du ønsker.
Du kan komme ind til en nærmere beskrivelse af kurserne og tidspunktet, det enkelte kursus bliver udbudt på, ved at klikke på ugeantallet i skemaet herunder.

Fag

Sommer.
undervisning på
campus

Forår og efterår.
E-learning, undervisning
på campus eller online

 Forår og efterår.
Undervisning på
campus
Forår og efterår.
Undervisning aften,
online
 Matematik B-A  6 uger  6 uger  11 uger 16 uger
 Fysik 0-B  3 uger 4 uger   11 uger 16 uger
 Fysik B-A  3 uger  3 uger  
 Kemi 0-C    3 uger   10 uger (forår)
Kemi 0-B  3 uger  4 uger