AAU DTU Samarbejde

Adgangskursus ved DTU udbyder i samarbejde med Adgangskursus ved Aalborg Universitet et adgangskursusforløb til ingeniøruddannelserne baseret på en kombination af onlineundervisning og enkelte fremmødeaktiviteter.

Forløbet henvender sig særligt til dig, der ikke har mulighed for at følge undervisning i den almindelige undervisningstid i dagtimerne, f.eks. pga. erhvervsarbejde.

Forløbet tager tre semestre over 1½ år (studiestart i januar), og det er tilrettelagt med synkron onlinebaseret undervisning tre aftener om ugen samt fremmødeaktiviteter fire weekender i løbet af hvert semester.

I den onlinebaserede undervisning deltager du sammen med en underviser og de øvrige studerende på dit undervisningshold via din egen pc og internetopkobling. Det foregår i tidsrummet kl. 19.00 – 22.00 mandag, tirsdag og torsdag aften gennem de tre semestre.

Fremmødeaktiviteter bliver udbudt på AAU’s og DTU’s undervisningslokationer i hhv. Esbjerg, Aalborg og Ballerup.* Når du tilmelder dig kurset, bliver du bedt om at tilkendegive, hvilket uddannelsessted, du ønsker at blive tilknyttet, og du vil så deltage i dele af fremmødeaktiviteterne på det pågældende uddannelsessted.

Adgangskrav

For at blive optaget på adgangskursus skal du have bestået følgende:

  • Folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) i dansk og engelsk.
  • Hvis du ikke har gået i dansk folkeskole, skal du have bestået Dansk prøve 3 eller tilsvarende med minimum karakteren 7 i hver af eksamenerne: skriftlig, mundtlig og læsning. 
  • Folkeskolens udvidede afgangsprøve (10. klasse) eller tilsvarende i matematik og fysik/kemi.
  • Derudover skal du dokumentere mindst 2 års erhvervserfaring. Har du ikke anden dokumentation, kan du hente en Arbejdsgivererklæring her.

Er du i tvivl om du opfylder kravene, er du velkommen til at kontakte en studievejleder.

 

Hvis du allerede har en adgangsgivende eksamen som f.eks. stx, htx, hf, hhx eller lignende, kan du ikke blive optaget.

Undervisningsform

Online Adgangskursus er tilrettelagt, så det foregår ved:

  • din egen pc med internetopkobling.
  • synkron -lærerstyret undervisning via din pc og internetopkobling 3 aftener om ugen i ca. 3 timer med lærer og medstuderende. Onlineundervisningen bliver optaget, så den kan ses på et senere tidspunkt.
  • selvstændigt arbejde med tekst, løsning af opgaver, videosekvenser mm. leveret via uddannelsens intranet.
  • Fremmøde på dit uddannelsessted* 4 weekender i løbet af et semester, hvor der udføres eksperimenter i laboratorier, klasseundervisning og der arbejdes i studiegrupper. Det er obligatorisk at deltage i fremmødeaktiviteterne.
  • skriftlige afleveringsopgaver, hvoraf de fleste er obligatoriske.

Forløbet starter med et obligatorisk fremmødearrangement på dit uddannelsessted*. Her vil du blive præsenteret for underviserne og dine medstuderende, og du får en grundig indføring i brug af det tekniske udstyr og de programmer, som fagene er baseret på. Den egentlige onlinebaserede undervisning begynder i den efterfølgende uge.

Online Adgangskursus er en meget krævende studieform, og den stiller store krav til din selvstændighed og din selvdisciplin. Du skal forvente at lægge en stor og koncentreret arbejdsindsats i at gennemføre studiet.

*Fremmødeaktiviteter i Esbjerg og Aalborg bliver gennemført under forudsætning af tilstrækkeligt antal tilmeldte.

Studieforløb

Kurset tager 1½ år og er opdelt i 3 semestre.

Det indeholder de obligatoriske fag matematik A, fysik B, kemi C, dansk A og engelsk B. Alle fag afsluttes med eksamen. 

 

 

Tilmelding

Du tilmelder dig forløbet ved at udfylde ansøgningsformularen, som du finder på dette link. Husk at notere, hvilket uddannelsessted du ønsker at være tilknyttet i forbindelse med fremmødeaktiviteter.

Tilmelding og undervisning er gratis, men du skal betale for undervisningsmaterialet. Frist for tilmelding er en uge inden studiestart.

Du er SU-berettiget, hvis du opfylder betingelserne i følge reglerne for SU.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål til forløbet bedes du kontakte uddannelseskoordinator:

 

Randi Binzer Bjørner
DTU, Lautrupvang 15, Lokale M2.75
2750 Ballerup

Telefon:

Direkte: 35885282

 

e-mail

https://www.adgangskursus.dtu.dk/aau-dtu-samarbejde
24 APRIL 2024