AAU / DTU Samarbejde

Denne formular er en foreløbig tilkendegivelse af, at du ønsker optagelse på DTU Adgangskursus' onlineforløb. For at blive optaget skal du udfylde formularen og trykke "Send". Herefter modtager du en kvitteringsmail, som videresendes, udfyldt med navn og cpr nummer, til adkballerup@adk.dtu.dk sammen med:

kopi af din dokumentation for tidligere skolegang (eksamensbevis, enkeltfagsbevis og lignende) og dokumentation for erhvervserfaring inden tilmeldingsfristen udløber. Kontaktoplysninger bliver delt med Adgangskursus ved Aalborg Universitet.

Personlige oplysninger
*
*
*
*
*
*
*
*
Vælg hvor du ønsker at deltage i fremmødeaktiviteter: